MAVI YOLCULUK’TA GENEL OLARAK SEYAHATLER BIR HAFTA SÜRMEKTEDIR.

Özellik en yoğun sezon olan temmuz - ağustos aylarında, müşterinin talebi bir haftadan az olsa dahi, haftalık fiyat üzerinden rezervasyonlar alınmaktadır. Cumartesiden cumartesiye kiralama olarak kurulmuş bir sistem mevcuttur.

Fakat yoğunluğun az olduğu dönemlerde özel tekne kiralamalarda uygunluğuna göre giriş-­çıkış günlerinde esneklik gösterilmektedir. Yatlar yakın geçmişe kadar sezonda 17-­18 hafta iş yaparken, şu an gelinen noktada 12 hafta yolculuk normal karşılanmaktadır.

Yattan yata değişiklik gösterse de;
>> 12 hafta üzerinde iş almak başarılı bir sezon geçirildiğine,
>> 10-­12 hafta iyi,
>>8-­10 hafta orta,
>> 7-­8 hafta ne kar ne zarar,
>> 6 hafta ve aşağısı başarısız bir sezon geçirildiğine işaret etmektedir.

 

MÜŞTERI (MAVI YOLCU)

Müşteri Sayısı

Her yaz yaklaşık olarak Türk kıyılarında 100 bine yakın Türk ve yabancı turist Mavi Yolculuk yapmaktadır.

mavi yolculuk'a ilk kez mi katılıyorsunuz ?

Gerçekleştirilen anketlerde sadece % 40’lık bir kesimin Mavi Yolculuk’u ilk kez gerçekleştirdiğini göstermektedir. Ankete katılanların % 60’ı Mavi Yolculuk’a iki veya daha çok çıktığını göstermektedir.

Müşteri memnuniyeti ve geri dönüşüne bakıldığında, çok olumlu bir tablo söz konusudur. Anket katılımcılarının % 81’i kesinlikle tekrar Mavi Yolculuk’a çıkmak istediklerini; % 19’u ise büyük ihtimalle bu seyahati tekrar gerçekleştireceklerini belirtmişlerdir. Anket sonucunda, katılmak istemeyen bir kişi bile çıkmamıştır.

mavi yolculuk'a tekrar katılmayı düşünüyor musunuz?

Mavi Yolculuk’a katılım için minimum ve maksimum kişi sayısı tekne tip ve kapasitelerine göre değişiklik göstermektedir.

MÜŞTERI DEMOGRAFISI

Mavi Yolculuğa çıkan yolcuların neredeyse tamamı bu seyahati en yakınlarıyla beraber gerçekleştirmektedirler. Tek başına kiralama yapan hatta kabin kiralama yapan yok denecek kadar azdır.

Mavi Yolculuk sağlıklı bireyler için uygun bir tatil seçeneği olmaktadır. Engelli bireyler için konforlu şartlar sunulamamaktadır. Sosyal medya eğilimleri incelendiğinde ise aşağıdaki tabloda da görüleceği gibi yolcuların % 63’ü Facebook, % 41’i Instagram ve % 37’si Twitter kullanıcısıdır.

mavi yolculuk kimlerle seyehat ediyorsunuz?

MAVI YOLCULUĞA KATILANLARIN UYRUĞU

Yapılan araştırma ve söyleşilerde ortaya çıkan sonuçlara göre yolcuların büyük çoğunluğu Avrupa kıtasından gelmektedir. Özellikle Almanya, Hollanda, İngiltere, Fransa, İtalya gibi ülkeler başı çekmektedir. Belçika, İskandinav ülkeleri, Avusturya gibi ülkelerden de sıkça Mavi Yolculuk tercih edilmektedir. Amerika kıtasından ABD ve Kanada’dan da katılım, bilinirlik arttıkça yükselmiştir. Asya ülkelerinden, Rusya gibi komşu ülkelerinden, Arap ülkelerinden, Afrika kıtasından, Güney Amerika’dan gelen yolcu sayısı Avrupa’ya göre oldukça düşüktür. Güney Afrika, İran, İspanya--Portekiz, Arjantin, Brezilya, Şili, Peru, İsveç, Danimarka, Norveç gibi ülkeler, tekne sahipleri ve acentelere göre yeteri kadar Mavi Yolculuk’un duyulmadığı pazarlar. Tekne sahipleri, halihazırda bu ülkelerden gelen müşterilerin seyahatten çok memnun kaldıklarını ve pozitif duyguyla ülkelerine döndüklerini belirtmektedirler.

Mavi tur

CINSIYET

Anket sonuçlarında kadınların daha yüksek katılım gösterdiği görülmektedir. Fakat tekne ve acente sahipleriyle yapılan sözlü görüşmelerde kadın--erkek dağılımının eşit olduğuna dair bilgiler de mevcuttur.

mavi yolculukda cinsiyete göre dağılım

MAVI YOLCULUKTA YAŞ ORTALAMASI

Gerçekleştirilen anketin sonucuna göre Mavi Yolculuk’a katılan kişilerin yaş ortalamaları oldukça yüksek (45 ve üstü yolcuların katılımı % 56, 18--25 yaş arası yolcuların oranı ise % 5 seviyesinde) olduğu görülmektedir.

Mavi yolculuk yaş ortalaması

MAVI YOLCULUĞA KATILANLARIN GELIR SEVIYESI

Yolcuların gelir seviyeleri, uyruklarına göre değişiklik göstermektedir. Türkiye’den katılan yolcuların üst gelir seviyesinde oldukları, Kuzey Avrupa’dan gelen yolcuların ise orta--üst gelir seviyesinde oldukları görülmektedir.

Mavi Yolculuk Fiyatları & Ülkelere Göre Mavi Tur