YUNAN ADALARI KABİN KİRALAMA

Yunan Adaları Detaylı Kabin Turlarımız İçin Tıklayınız

ONİKİ ADALARÇağlar boyunca türlü medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve günümüzde de turizme açılarak yine ev sahipliği yapmaya devam eden Yunan Adaları bilinen en eski çağlarda bilim, sanat, kültür, sağlık ve eğitim merkezi olarak günümüze uzanan tarihi eserler bırakmıştır.
Batı Anadolu kıyılarınca uzanan ve kıyılara çok yakın olan bu ada, adacık ve kayacıkların başlıcaları ve üzerinde yerleşim olanları:

Rodos (Rhodes), Sömbeki (Symi), Kilimli (Kalymnos), İstanköy (Kos), İncirli (Nisyros), İlipsi (Lipsi), ileriye (Leros), Batnaz (Patmos), Çoban, Herke (Halki), İlyaki (Tilos), İstanbulya (Astypalea), Kerpe Karpathos), Kızılhisar (Meis) ve Safran adasıdır (Safrano).

 

KALYMNOS

Kesin bir tarih olmamakla birlikte ada da yerleşim M.Ö. si tarihlerde Dor kabilesi ile başlamıştır. O çağlarda kendi para birimine sahip olan ada M.Ö. 5 – 4 y.y. da Atina nın oluşturduğu iki birliktede yer almıştır. M.Ö. 332 de Büyük İskender tarafından ele geçirilene kadar Pers Sarpatlığı olarak kaldı. Ardından Roma İmparatorluğuna bağlandı. 1310 akadar ise Venedik işgali altında kaldı 1310 dan sonara Rodos Şövalyelerince ele geçirilen ada 1522 tarihinde diğer adalarla birlikte Osmanlı idaresine geçti. Ada daha sonra 1912 de İtalyan işgaline uğradı bu sürede birçok yerli halk Türkiye ye göç etmek zorunda kaldı. 1947 de is Yunanistan idaresine geçen adada başlıca ekonomi turizm gelirleridir.

KOS

Adada yerleşim Karyalılarla başlamış ve M.Ö. 11.y.y. da Dorların istilasıyla Yunan şehir devletlerine bağlanarak devam etmiştir. Ada iki defa Pers hakimiyetine girmesine karşın Yunan devletlerinin kontrolünde kalmayı başarmıştır.

Adada bilinen en eski tarihte şarap ve ipek üreticiliği yapıldığı gün ışığına çıkarılmış gerçeklerdendir. 5. y.y. da ki Rodos ayaklanmasın da ada Yunanlılar için önemli bir merkez olmuştur. Kos ta demokrasi M.Ö. 336 yıllarında başladı. M.Ö. 336 da günümüzdeki Kos un temelleri atıldı ve kısa süre sonra Bizans ardından da Roma İmparatorluğunun himayesine girdi.

Mısırlılar adayı Ege de kendilerine bir merkez olarak kullanmışlar ve Ege yi bu sayede gözlemlemişlerdir. Ada da barış korsan saldırıları ve depremler haricinde hiç yara almamış genellikle Rodos la birlikte hareket ederek Romalılarla dostane ilişkilerde bulunmuşlardır.

M.S. 53 yılında serbest şehir yapılan ada Venediklerce istila edilmiş ardından da 1315 de Sain John şövalyelerine satılmıştır. 1525 yılında ise adanın kontrolü Osmanlı İmparatorluğuna geçmiş ta ki 1912 de İtalyanlara geçinceye kadar da adada Osmanlı hakimiyeti egemen olmuştur. 2.dünya savaşı döneminde Alman idaresine geçen ada 1947 de Yunanistan ın idaresine devir edilmiştir. Günümüzde ada ekonomik olarak turizm den geçimini sağlamakta birçok otel, restoran ve bar turizme hizmet vermektedir

PATMOS

Oniki adaların kuzeyinde yer alan bu küçük ada yaklaşık üçbin kişilik bir nüfusa ev sahipliği yapar. Hırıstiyanlar için bir haç merkezi olmasındaki tek neden İncil yazarlarından Yuhanna nın bu ada da sürgünde iken Hz.İsanın kendisine gözükmesidir. Adada Aziz Yuhanna ya danmış bir çok kilise ve manastıra rastlamak mümkündür ayrıca Yunanna nın Hz. İsa yı gördüğü kabul edilen mağarada adadaki gezilerde uğranacak terler arasındadır.

Ada yakın tarihte 1912 de Osmanlı idaresinden İtalyanlara ardından da İkinci Dünya savaşından sonra Yunanlılara geçti.

Ada 2006 yılında Unesco tarafından Dünya Mirası ilan edildi.

RHODES

On iki adaları en büyü olan Rodos aynı zamanda on iki adaların idari merkezidir. Ada uzun kumsalları eşsiz gece hayatı ve uğrak bir gemi limanı olması sebebi ile turizm açısından son derece gelişmiştir.

Rodos da yaşam uzun yıllar öncesine dayanmakla birlikte Roma ve Bizans hakimiyetinin ardından St Jean Şövalyelerinin egemenliğine girmiştir.1519 yılında sonra Osmanlılar a geçen adada 1920 yılında tamamlanan yeni Rodos şehrinde İtalyan hakimiyeti baş göstermektedir.

Adadaki yoğun yerleşim Neoklasik dönemlerin etkilerin silinmesine ve günümüze kadar az sayıda eser kalmasına neden olmuştur.

Girit uygarlığının adaya yerleşmesi M.Ö. 16. y.y. da olmuştur. Sırasıyla adada M.Ö. 15.y.y.da Acheanes ler M.Ö. 11.y.y da Dorianlar hüküm sürmüş ve bu tarihten sonra ada hızla gelişmeye başlamıştır. Dorlar zamanında ise adadaki Lindos, Lalyssos ve Kameiros inşa edilmiştir.

M.Ö. 478 yılına kadar ada Perslerin egemenliğinde kalmış ve bu tarihten sonra Atina Şehir Devletlerine katılmıştır.

1309 a kadara ta ki adanın Saint John Şövalyeliri tarafından istilasına kadar ada Bizans hakimiyeti altındaydı. Şövalyelerin adada inşa ettiği birçok anıt ve ünlü Rodos Kalesi bu dönemlerden günümüze kadar sapa sağlam ayakta kalmayı başarmıştır. Öğle ki bu kalın surlar 1444 Mısır Sultanının ataklarına ve 1480 ll. Mehmet in şehri alma saldırılarına karşı şövalyeleri korumuştur. Ada 1522 yılında Kanuni Sultan Süleyman ve güçlü ordularınca ele geçirilince dahi kale dimdik ayakta kalmayı başardı. Bu tarihten sonra dört yüz yıl Osmanlı hakimiyetin de kalan ada da Osmanlı izleri bu gün bile görmek mümkündür.

1912 Trablusgarp savaşında ada İtalyanlarca işgal edildi. 1948 yılında ise On iki adaların tamamıyla birlikte Yunanistan a geçti. 1923 yılında Türk Yunan Nüfus değişiminde ada İtalyanlar da olduğu için nüfus değişiminde muaf tutuldu ve adada günümüzde dahi bir ksın ürk azınlığa rastlamak mümkündür.

SYMI

Ada Yunan Mitolojisinde Kral Nireus un yeri olarak anılır. Atkeolojik kalıntılar bilinen tarihinin yanı sıra adanın çok öncelere dayanan bir yerleşim yeri olduğunu ortaya çıkarmıştır.

Sırasıyla adada Spartalılar, Atinalılar, Roma İmparatorluğu, Bizans imparatorluğu ve S.John Şövalyeleri egemenlik sürmüştür.

Yakın tarihimizde ise Osmanlı yönetiminden İtalyanlara daha sonrada tüm Yunan adaları gibi Yunanistan ın hakimiyetine bırakıldı. Özellikle günümüzde Avrupalı turistlerce tercik edilen gözde bir tatil merkezi haline gelen ada geçmişte günümüze kala mirası gelecek nesillere bozulmadan aktaran ender bölgelerdendir.
Hollandalı ressam Cobi Sandes adada uzun süre yaşamıştır.